Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. hotel mikorzyn, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, konferencje, sale szkoleniowe ślesin, hotel konin, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, szkolenia zamknięte,szkolenia, hotel ślesin, szkolenia konin, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferta szkoleń

Kształcenie ustawiczne

kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny.

Jak skutecznie sprzedawać

szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się sprzedażą towarów, usług i samego siebie. Oprócz licznych ćwiczeń dotyczących profesjonalnej obsługi klienta, zdobycia referencji i prowadzenia skutecznych rozmów telefonicznych, prowadzący szkoleni zapoznają uczestników z nowatorskimi technikami rozbudzania emocji u klienta w celu dokonywania transakcji. Uświadamiają jak istotna jest magia słów (technika perswazji, elementy wywierania wpływu).

finanse, oferta szkoleniowa

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego - ubezpieczenia kredytu z niskim wkładem własnym, umożliwiające zaciągnięcie zobowiązania na 100% i powyżej wartości nieruchomości.

ubezpieczenia, szkolenie otwarte

Umowa ubezpieczenia - Umowa, zgodnie z którą ubezpieczający zobowiązuje się do opłacania składek, a w zamian za to zakład ubezpieczeń przejmuje określone w umowie ryzyko i zobowiązuje się do wypłacenia świadczenia w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

szkolenia otwarte, budowlane

Powierzchnia całkowita - to suma powierzchni wszystkich kondygnacji, liczona po obrysie zewnętrznym [m2]. Należy uwzględnić powierzchnie mierzone po zewnętrznym obrysie elementów wykraczających poza kubaturę budynku, takich jak: balkony, tarasy, loggie, podcienie, garaże, schody zewnętrzne, itp.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Negocjacje z sieciami

Uczestnicy szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających pośredni lub bezpośredni kontakt z sieciami handlowymi i nie tylko. Korzyści, po szkoleniu uczestnicy będą: Potrafili kontrolować emocje. Znali techniki i metody negocjacyjne. Potrafili radzić sobie z kon... » więcej

Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym

Korzyści dla uczestników szkolenia Zdobycie umiejętności w zakresie: Sposobów zabezpieczenia zobowiązań ułatwiających ich egzekwowanie. Posługiwania się wekslem w obrocie. Zgodnego z prawem i skutecznego przyjmowania oraz wystawiania weksli. Unikania zagrożeń związanych z wystawianiem weksli. Unikania błędów... » więcej

Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: Menadżerowie i kadra zarządzająca wszystkich szczebli; Specjaliści działów PR; Kadra rozwojowa. Cele szkolenia: nauka praktycznego zastosowania technik twórczego myślenia w ramach organizacji biznesowej, dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi umożliwiających kreatywne działanie, poszukiwanie nowych rozwiązań w organizacji biznesowej i odejście od rutyny, spojrzenie n... » więcej

Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe

Szkolenie uczy jak przygotować i przeprowadzić dobrą prezentację. Cele szkolenia Celem szkolenia jest doskonalenie osobistego stylu prezentowania oraz nabycie umiejętności przygotowywania i prowadzenia profesjonalnej prezentacji przed małym i dużym ... » więcej

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych

Zakres szkolenia Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemów technicznych: Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemu; Wybór elementów systemu podlegających utrzymaniu; Wybór sposobu utrzymania - działania zapobiegawcze i naprawy; Organizacja utrzymania systemu; Kompleksowe produktywne utrzy... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konferencje - ośrodki szkoleniowe

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, hotel mikorzyn,szkolenia, hotel konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe, szkolenia zamknięte

szkolenie dla firmy

Szkolenie: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie

Cel szkolenia

Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstawowego znaczenia analizy dla podejmowania decyzji krótko i długookresowych w przedsiębiorstwie. Podejmowane decyzje przekładają się na osiąganie przez firmę zysku.

Uczestnicy szkolenia

Pracownicy działów finansowych, księgowych, menedżerowie różnych szczebli kierowania.

Tematyka szkolenia

  • Źródła pozyskiwania kapitałów w firmie: źródła własne i obce.
  • Tworzenie planów finansowych, problem budżetowania.
  • Czym są finanse w przedsiębiorstwie.
  • Podstawowe pojęcia rachunkowości: konta księgowe, zasady ewidencji, elementy systemu.
  • Charakterystyka sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.
  • Co to jest analiza finansowa przedsiębiorstwa: metody, analiza sprawozdań.

Metody szkolenia: wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie: Zarządzanie różnymi typami osobowości

Na szkoleniu udzielimy Ci praktycznych wskazówek z zakresu psychologii, które pozwolą Ci zrozumieć zachowanie swojego zespołu i poszczególnych pracowników. Na szkoleniu dowiesz się, któremu pracownikowi powierzyć zadania wymagające skupienia i rzetelności lub zadania, których podstawą będzie stworzenie miłego kontaktu interpersonalnego. Szkolenie podpowie jaki typ osobowości będzie radził sobie w sytuacjach stresowych, a którego strach wpędzi w niemoc twórczą. W trakcie szkolenia zdobędziesz wiedzę z zakresu różnych typów charakteru.

wybrane ośrodki szkoleniowe

prawo, oferty szkoleniowe dla firm

Budowa - po zakończeniu realizacji budowy, przed przystąpieniem do użytkowania ukończonego obiektu budowlanego, należy zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy oraz - w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów - uzyskać pozwolenia na użytkowanie.

finanse, oferta szkoleń

konto oszczędnościowe - rodzaj konta o podwyższonym oprocentowaniu łączące zalety lokaty i rachunku bieżącego. Czas utrzymywania pieniędzy na koncie jest bez ograniczeń, jest możliwość dokonywania dopłat i wypłat w dowolnym momencie bez utraty odsetek, oprocentowanie jest porównywalne do oprocentowania lokat. Rachunek oszczędnościowy nie może być używany do realizowania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

karta kredytowa - to karta z przyznanym przez bank limitem kredytowym. Operacje wykonane przez posiadacza karty rozliczane są w ciężar limitu. Karta kredytowa nie jest zwiazana z kontem w banku wydającym kartę.

oferty szkoleniowe dla firm, ubezpieczenia

sprzęt AGD - znajdujące się w miejscu ubezpieczenia kuchnie gazowe lub elektryczne, pralki, pralko-suszarki i elektryczne suszarki ubraniowe, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki lub zmywarki, które nie są wykorzystywane do pracy zarobkowej.

wartość rynkowa lokalu mieszkalnego - wartość odpowiadającą iloczynowi powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i średniej ceny rynkowej jednego m2 w danej miejscowości lub dzielnicy miasta w odniesieniu do lokalu mieszkalnego o podobnych parametrach, standardzie wykończenia i porównywalnym stanie technicznym.

szkolenia dla firm, budowlane

Element prefabrykowany - Półprodukt, element budowlany (np. płyta stropowa), który montuje się na placu budowy. Prefabrykaty dzielą się na: stalowe, drewniane, żelbetowe, strunobetonowe, kablobetonowe i inne.

Murłaty - Tak nazywane są drewniane belki ułożone na górnej powierzchni muru. Ich zadaniem jest przeniesienie i równomierne rozłożenie na mur obciążeń z więźby dachowej, a co za tym idzie, zapewnienie jej większej stabilności.

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. szkolenia, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia dla firm, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, konferencje, hotel konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe ślesin