Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. szkolenia ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe,szkolenia, sale konferencyjne, szkolenia dla firm, hotel konin, hotel ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferta szkolenia dla firm

Szkolenia miękkie

szkolenia, które skupiają się na rozwoju kompetencji społecznych i osobistych.

Trener

osoba prowadząca szkolenie, musi być ekspertem w dziedzinie, z której szkoli i musi posiadać umiejętność przekazywania swojej praktycznej wiedzy. Dlatego warto korzystać z usług praktyków, trenerów doświadczonych, którzy przeszkolili setki lub tysiące ludzi, czyniąc z nich prawdziwych specjalistów, wzbogacając zakres ich umiejętności i pomagając dostrzec praktyczne ujęcie problemów, które co dnia spotykali i spotykają na swojej drodze zawodowej. Trenerzy przygotowują także niezbędne materiały dla uczestników szkolenia, dzięki którym po jego zakończeniu pozostają oni w posiadaniu skatalogowanej wiedzy, którą nabyli.

finanse, oferta szkoleń

Rodzina na swoim - rządowy program dopłat do odsetek, od kredytu na zakup mieszkania lub domu, zaciągniętego w komercyjnym banku. W ramach programu rząd, przez Bank Gospodarstwa Krajowego, spłaca część odsetek od pożyczki przez okres ośmiu lat. W ramach programu odsetki mogą być nawet do 50 proc niższe niż przy zwykłym kredycie hipotecznym.

ubezpieczenia, szkolenia zamknięte

Underwriter - Specjalista do spraw selekcji, oceny i akceptacji ryzyka.

szkolenia, budowlane

Renta planistyczna - to opłata dla gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z powodu uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która jest pomniejszana o zwaloryzowaną wartość nakładów poniesionych przez właściciela lub użytkownika wieczystego w celu podniesienia wartości nieruchomości.

polecane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych

Zakres szkolenia Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemów technicznych: Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemu; Wybór elementów systemu podlegających utrzymaniu; Wybór sposobu utrzymania - działania zapobiegawcze i naprawy; Organizacja utrzymania systemu;... » więcej

Szkolenie: Negocjacje z sieciami

Uczestnicy szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających pośredni lub bezpośredni kontakt z sieciami handlowymi i nie tylko. Korzyści, po szkoleniu uczestnicy będą: Potrafili kontrolować emocje. Znali techniki i metody negocjacyjne. Potrafili radzić sobie z konfliktem i oporem drugiej strony. Potrafili właściwie rozwiązywać konflikty. Znali uniwersa... » więcej

Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe

Szkolenie uczy jak przygotować i przeprowadzić dobrą prezentację. Cele szkolenia Celem szkolenia jest doskonalenie osobistego stylu prezentowania oraz nabycie umiejętności przygotowywania i prowadzenia profesjonalnej prezentacji przed małym i dużym audytorium. Wiedza i narzędzia proponowane na szkoleniu pozwalają stworzyć prezentacje, które: angażują audytorium, wzbu... » więcej

Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: Menadżerowie i kadra zarządzająca wszystkich szczebli; Specjaliści działów PR; Kadra rozwojowa. Cele szkolenia: nauka praktycznego zastosowania technik twórczego myślenia w ramach organizacji biznesowej, dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi umożliwiających kreatywne działanie, poszukiwanie nowych rozwiązań w organizacji biznesowej i od... » więcej

Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym

Korzyści dla uczestników szkolenia Zdobycie umiejętności w zakresie: Sposobów zabezpieczenia zobowiązań ułatwiających ich egzekwowanie. Posługiwania się wekslem w obrocie. Zgodnego z prawem i skutecznego przyjmowania oraz wystawiania weksli. Unikania zagrożeń związanych z wystaw... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konferencje - ośrodki szkoleniowe

szkolenia ślesin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe, szkolenia konin, konferencje, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, hotel konin, sale szkoleniowe konin, hotel ślesin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm,szkolenia

szkolenia dla firm

Szkolenie: Profesjonalne usługi cateringowe

Korzyści dla uczestników szkolenia to pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie profesjonalnej realizacji usług cateringowych stanowiących działalność podstawową lub uzupełniającą zakładu gastronomicznego.

Rozwój jakościowy i ilościowy gastronomii w Polsce sprzyja i jest powodem coraz częstszych realizacji zamówień na przyjęcia różnego rodzaju. Przyzwoite przyjęcie musi powstać na kanwie unormowań zawodowych, rzadko oderwanych od racjonalnych uzasadnień. Realizatorzy przyjęć doświadczają przy każdym większym przedsięwzięciu złożoności problemu pod względem kulinarnym, sprzętowym, estetycznym, logistycznym.

Program szkolenia

 • Prawne aspekty realizacji usług cateringowych: organizacja imprez masowych, bezpieczeństwo żywności.
 • Catering w ujęciu marketingowym i sprzedażowym: promocja i techniki sprzedaży, tworzenie oferty handlowej zaspokajającej potrzeby docelowego nabywcy.
 • Usługi cateringowe: Planowanie cateringu, wiedza kulinarna i właściwy dobór dań, karta zaproszeniowa, rodzaje i forma serwisu, wybór odpowiedniego miejsca, sprzęt niezbędny do wykonania usługi, kalkulacja. Realizacja usługi cateringowej, wykonanie i przebieg usługi, wrażenia estetyczne, zakończenie. Kontroling i rozliczanie usług cateringowych.
 • Organizowanie bankietów i działalność cateringowa: kompleksowość w zaspokajaniu oczekiwań gości, usługi podstawowe i towarzyszące, bankiety ich rodzaje i organizacja obsługi.

Metodyka szkolenia

Prezentacja, wykład, pokaz, dyskusja moderowana, konwersatorium, warsztaty.

Szkolenie: Budowanie autorytetu

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest ułatwienie nowym i młodym menedżerom funkcjonowania w nowej roli. Szkolenie pozwala uczestnikom wytworzyć nastawienie na osiąganie sukcesów i zwiększyć adaptacje do zmiany. Wpływa ono na wytworzenie przekonania, że jednym z najważniejszych czynników pracy menedżera jest jego własny rozwój.

Szkolenie gwarantuje nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących postaw zarządzania, dawania konstruktywnej informacji zwrotnej, motywowania pozafinansowego, komunikowania się z orientacją na pracownika.

Program szkolenia

 • Adaptacja do nowej sytuacji: Trudności i emocje związane ze zmianą dotyczącą opuszczenia, objęcia i tworzenia nowego zespołu; Metody budowania własnego autorytetu; Źródła władzy i ich wpływ na zarządzanie ludźmi; Fazy zmiany, jak przeciwdziałać własnemu oporowi.
 • Trudne sytuacje w pracy menedżera: Rodzaje konfliktów ich źródła; Strategie rozwiązywania konfliktów; Techniki twórczego rozwiązywania problemów; Prowadzenie rozmów motywacyjno korygujących.
 • Zasady pracy z zespołem: Zmiana grupy w zespół; Otwarcie współpracy z nowym zespołem; Zasady komunikacji i współpracy w zespole; Style zarządzania w praktyce.
 • Pobudzanie zaangażowania zespołu: Czynniki wpływające na motywację człowieka; Wpływ na postawę reaktywną i proaktywną pracownika; Umiejętność prowadzenia zebrań; Tworzenie strategii zmiany postawy.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

Szkolenie: Trener grupowy

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o osobach, które chciałyby poznać pracę trenera i podstawowe umiejętności pracy z grupą. Zapraszamy również te osoby, które już pracują z grupami i chciałyby usystematyzować i ugruntować swoją wiedzę. Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy i praktyki na temat pracy z grupą.

Program szkolenia

 • Rola trenera,
 • Zarządzanie procesem grupowym,
 • Komunikacja w grupie,
 • Grupa: rodzaje, struktura, dynamika,
 • Wystąpienia publiczne,
 • Planowanie szkoleń.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, oferta szkolenia dla firm

Księgi wieczyste - zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu. Mogą one być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego: własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Zakładane są zazwyczaj na wniosek osoby uprawnionej, czyli np. takiej, która jest właścicielem nieruchomości lub przysługuje jej ograniczone prawo rzeczowe.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Lokata dynamiczna - lokata, w przypadku której klient może dobrowolnie wpłacać i wypłacać środki bez negatywnych konsekwencji w postaci utraty odsetek.

szkolenie dla firmy, ubezpieczenia

posesja - będącą w posiadaniu Ubezpieczonego, na podstawie tytułu prawnego, nieruchomość gruntową, na której znajduje się budynek mieszkalny, budynek niemieszkalny lub inne zabudowania.

szkolenie dla firmy, budowlane

Wytrzymałość muru - Zdolność przegrody do trwania w niezmienionym kształcie mimo oddziałujących na nią sił i obciążeń. Zależy ona od wytrzymałości materiałów użytych do jego wzniesienia (cegieł, pustaków), rodzaju użytej zaprawy, grubości spoin, jakość wykonania i smukłości.

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm,szkolenia, szkolenia konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin, konferencje, sale szkoleniowe konin, sale konferencyjne, hotel konin, hotel ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe ślesin