Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. hotel ślesin, konferencje, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia mikorzyn, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, szkolenia otwarte, szkolenia zamknięte, hotel mikorzyn, sale konferencyjne, hotel konin, szkolenia konin

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

szkolenie otwarte

Ćwiczenia klasyczne

polegają na wykonaniu lub wykonywaniu określonego przykładowego zadania, czynności w warunkach szkolnych. Ich celem jest z reguły doskonalenie umiejętności lub podnoszenie sprawności.

finanse, oferta szkoleń

Pożyczka hipoteczna - Minimalna kwota pożyczki hipotecznej może być różna w zależności od oferty banku. Zazwyczaj nie bywa niższa niż 30 000 złotych. Niektóre banki oferują pożyczkę hipoteczną już od 10 000 PLN.

ubezpieczenia, szkolenie dla firmy

Kompensacja szkody - Wyrównanie materialnych skutków zdarzeń losowych.

szkolenia, budowlane

Certyfikat ZKP - Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji wydawany przez jednostkę notyfikowaną. Certyfikat daje prawo do znakowania towarów symbolem CE, co oznacza, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych

Zakres szkolenia Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemów technicznych: Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemu; Wybór elementów systemu podlegających utrzymaniu; Wybór sposobu utrzymania - działania zapobiegawcze i naprawy; Organizacja utrzymania systemu; Kompleksowe produktywne utrzymanie systemu. Logistyka przedsiębiorstwa a logistyka utrzymania systemów technicznych: Is... » więcej

Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym

Korzyści dla uczestników szkolenia Zdobycie umiejętności w zakresie: Sposobów zabezpieczenia zobowiązań ułatwiających ich egzekwowanie. Posługiwania się wekslem w obrocie. Zgodnego z prawem i skutecznego przyjmowania oraz wystawiania weksli. Unikania zagrożeń związanych z wystawianiem weksli. Unikania błędów w wystawianiu i poręczaniu weksli. Cele szkolenia Zaznajomi... » więcej

Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe

Szkolenie uczy jak przygotować i przeprowadzić dobrą prezentację. Cele szkolenia Celem szkolenia jest doskonalenie osobistego stylu prezentowania oraz nabycie umiejętności przygotowywania i prowadzenia profesjonalnej prezentacji przed małym i dużym audytorium. Wiedza i narzędzia proponowane na szkoleniu pozw... » więcej

Szkolenie: Negocjacje z sieciami

Uczestnicy szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających pośredni lub bezpośredni kontakt z sieciami handlowymi i nie tylko. Korzyści, po szkoleniu uczestnicy będą: Potrafili kontrolować emocje. Znali techniki i metody negocjacyjne... » więcej

Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: Menadżerowie i kadra zarządzająca wszystkich szczebli; Specjaliści działów PR; Kadra rozwojowa. Cele szkolenia: nauka praktycznego zastosowania technik twórczego myślenia w ramach organizacji biznesowej, dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi umożli... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konferencje - ośrodki szkoleniowe

sale szkoleniowe konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konin, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, hotel mikorzyn,szkolenia, hotel konin, szkolenia otwarte, konferencje, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, hotel ślesin

oferta szkoleń

Szkolenie: Trening kreatywności

Szkolenie jest skierowane do osób, które pragną wyjść poza schematy i rozwinąć swoje twórcze myślenie. Trening szczególnie polecamy osobom zarządzającym oraz zespołom pracowniczym, a także kierownikom kreatywnym, osobom odpowiedzialnym za reklamę, copywriterom. Celem szkolenia jest nauka nowego, twórczego i pozytywnego podejścia do codziennych wyzwań. Rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, poznanie technik wspomagających kreatywne myślenie, umiejętność otwartego wyrażania swoich pomysłów. Kreatywność jest umiejętnością, którą można rozwijać poprzez trening. Przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, którego celem jest ćwiczenie tej niezwykłej kompetencji. Czasem ta jedna złota myśl może być początkiem wielkiego sukcesu firmy. Wystarczy przypomnieć znane powiedzenie, że dobry pomysł, to więcej niż połowa sukcesu.

Program szkolenia

 • Trening kreatywności indywidualnej i grupowej,
 • Istota kreatywności,
 • Metody pobudzania twórczego myślenia,
 • Czynniki wpływające na kreatywność,
 • Proces i techniki podejmowania decyzji,
 • Bariery.

Szkolenie: Zarządzanie projektami IT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie się z technikami określania zakresu projektu, organizacji projektu i wyznaczania poszczególnych zadań, oraz kontroli i monitorowania jego efektów w przypadku projektów branży IT.

Program szkolenia

 • Zarządzanie projektem: Metody oceny kosztów projektu. Określenie zakresu działań uczestników projektu oraz ich ról. Określenie wymagań projektu, celów, ograniczeń. Planowanie i harmonogramowanie. Ocena stopnia realizacji. Efektywna komunikacja w celu uzyskania zaangażowania zespołu projektowego.
 • Zrozumienie cech charakterystycznych projektów informatycznych: Umiejscowienie projektu informatycznego w ogólnym funkcjonowaniu firmy, wyznaczenie zakresu projektu, wzajemnych powiązań oraz możliwej ewolucji. Wyznaczenie funkcji szefa projektu informatycznego. Określenie zakresu negocjacji różnych niezbędnych zasobów oraz pomiar ich stopnia i ich zależności. Identyfikacja partnerów, wykonawstwo prac, edytor, integrator, usługobiorca, dostawca, wyznaczenie ich udziału w projekcie.
 • Wyznaczenie struktury projektu: Wybór odpowiedniej metody stworzenia planu programowania. Wyznaczenie zadań zgodnie z typem projektu, infrastruktura, programowanie, wykorzystanie programu, utrzymanie systemu. Zaangażowanie wszystkich aktorów na każdym etapie projektu. Identyfikacja przyczyn modyfikacji projektów informatycznych. Ocena ryzyka i stworzenie planu zapewnienia jakości.
 • Prowadzenie i kontrola projektu: Ustanowienie i zarządzanie zespołem projektowym. Zarządzanie zasobami. Wyznaczenie wskaźników monitoringu. Wprowadzenie elementów monitoringu, zespół, częstotliwość spotkań, ustalenie procedur komunikacyjnych i decyzyjnych. Wykorzystanie technik planowania.
 • Przeprowadzenie oceny projektu: Kapitalizacja metod i narzędzi dostarczonych przez projekt. Przygotowanie i przeprowadzenie schematu wprowadzenia zmiany. Dokonanie podsumowania projektu.

Metody szkoleniowe

Wykłady, prezentacje interaktywne, warsztaty, analiza case study, ćwiczenia grupowe

Szkolenie: Menedżer jakości

Cel szkolenia

Szkolenie dotyczy pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania jakością, przekazanie praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych metod zarządzania w systemach jakości zbudowanych w oparciu o wymagania norm z serii ISO 9000.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej oraz inżynierów jakości planujących w przyszłości zostać menedżerami jakości.

Korzyści dla uczestników

Zdobycie dodatkowej wiedzy na temat systemów jakości. Samodzielne pełnienie funkcji Menedżera Jakości.

Zachowania ludzi w procesie pracy, wpływanie na ich decyzję dotyczące uruchamiania, ukierunkowywania, podtrzymywania i wygaszania określonych zachowań, zmierzających do osiągnięcia celów w sferze aktywności zawodowej oraz świadome i celowe oddziaływanie na zachowania ludzi w procesie pracy, przy wykorzystaniu wiedzy na temat determinujących ją czynników. To ogół czynników ukierunkowujących działania ludzi i decydujących o ich sile i trwałości, to podstawowe zasady polityki prowadzonej przez menedżera jakości.

Program szkolenia

 • Menedżer jakości jako lider zespołu, praca zespołowa.
 • Rola menedżera jakości w przedsiębiorstwie.
 • Techniki poszukiwania pomysłów: burza mózgów, metoda wyzwalająca, metoda najbardziej szalonych pomysłów, technika zapisu myśli, technika przypominania, metoda puli.
 • Techniki podejmowania decyzji, wybór rozwiązań: konsensus, głosowanie, porównanie parami, tabela wyboru, metoda za i przeciw.
 • Przywództwo i coaching menedżerski.
 • Motywacja.

Metodologia szkolenia

Prezentacje interaktywne, analiza case study, ćwiczenia grupowe, warsztaty.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia otwarte

Samowola budowlana - Zamontowanie krat w oknie jest samowolą budowlaną. Nawet jeśli na instalację krat zgodę wyraziła spółdzielnia, trzeba zgłosić staroście zamiar rozpoczęcia prac. Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną i nastąpić przed rozpoczęciem montażu. Jeśli inwestor nie dokonał zgłoszenia zamiaru instalacji krat, jego działanie było samowolą budowlaną. W takim przypadku organ nadzoru budowlanego nakłada na niego obowiązek wykonania określonych czynności naprawczych, a jeśli nie można zlikwidować uchybień, nakazuje całkowite usunięcie efektu samowolnych robót.

finanse, szkolenie zamknięte

Ocena zdolności kredytowej klienta - Analiza ma wykazać, czy kredytobiorca będzie w stanie obsługiwać zadłużenie. Chodzi o zbadanie, czy dochody wnioskującego o kredyt są wystarczające, by pokrył koszty związane z utrzymaniem rodziny oraz regularną spłatę rat. Dlatego też przy analizie banki biorą pod uwagę nie tylko wysokość dochodu kredytobiorcy, ale i liczbę osób pozostających na jego utrzymaniu, koszty utrzymania mieszkania i samochodu oraz inne obciążenia (np. raty kredytów w innych bankach, limity kart kredytowych, czy alimenty). Po przeprowadzeniu analizy, bank wyda decyzję, która jeśli jest pozytywna oznacza zgodę na udzielenie kredytu albo w przypadku odmownym zaproponuje zmianę wysokości i okresu kredytowania.

Koszty związane z udzieleniem kredytu - Na koszty związane z udzieleniem kredytu składają się koszty związane bezpośrednio z samym kredytem, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości kredytowanej lub będącej celem kredytowania oraz inne koszty okołokredytowe.
Najczęściej spotykane koszty uwzględniane przez banki to:
Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego.
Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu, naliczana przeważnie od całej kwoty kredytu, płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu.
Opłata za wycenę nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania lub zabezpieczenia (często do zwrotu w przypadku, gdy w danym banku zostanie podpisana umowa kredytowa).
Koszt inspekcji nieruchomości (dotyczy głównie kredytów hipotecznych, w tym ocena zaawansowania robót budowlanych w stosunku do harmonogramu).
Dodatkowe opłaty w nietypowych sytuacjach (opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, opłata za wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki, inne opłaty).

szkolenie zamknięte, ubezpieczenia

pomieszczenia gospodarcze poza jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym - piwnica, pralnia, suszarnia i inne pomieszczenia gospodarcze poza ubezpieczonym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, znajdujące sie w budynkach na terenie posesji, na której stoi ubezpieczony jednorodzinny budynek mieszkalny.

szkolenie zamknięte, budowlane

Element niekonstrukcyjny - To inaczej wszystkie elementy wykończeniowe budynku. Należą do nich: ściany działowe, tynk, okładziny izolacyjne, okna, drzwi itp.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - to budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku.

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. hotel konin, hotel mikorzyn, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia ślesin, sale szkoleniowe ślesin,szkolenia, szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, szkolenia konin, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe, hotel ślesin