Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. szkolenia ślesin, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne,szkolenia, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, hotel konin, sale szkoleniowe, sale szkoleniowe mikorzyn, konferencje, szkolenia dla firm, hotel ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

szkolenie dla firmy

Ćwiczenia klasyczne

polegają na wykonaniu lub wykonywaniu określonego przykładowego zadania, czynności w warunkach szkolnych. Ich celem jest z reguły doskonalenie umiejętności lub podnoszenie sprawności.

Zarządzanie logistyczne

Szkolenie przeznaczone dla logistyków, kierowników zaopatrzenia i dystrybucji oraz produkcji. Główne cele szkolenia, to wskazanie uczestnikom przyczyn występowania zakłóceń w procesach zaopatrzeniowych z punktu widzenia logistyki, przekazanie wiedzy na temat rozwiązań usprawniających prowadzone działania, jak również doskonalenie umiejętności interpersonalnych mających decydujące znaczenie dla skuteczności współpracy z dostawcami (wybór, ocena i sposoby postępowania).

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Ubezpieczenie od utraty wartości nabywanej nieruchomości - zabezpiecza kredytobiorcę na wypadek spadku wartości nieruchomości przed ewentualnymi roszczeniami banku. Ubezpieczenie nieruchomości, w przypadku zaistnienia takiej sytuacji, będzie wtedy stanowić wystarczające zabezpieczenie.

ubezpieczenia, oferta szkoleniowa

Karencja - Przesuniecie terminu rozpoczęcia pełnej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń o czas określony w umowie ubezpieczenia.

szkolenia otwarte, budowlane

Nośność ogniowa - Zdolność konstrukcji lub elementu do przenoszenia obciążeń w trakcie trwania pożaru. Nośność ogniową oznacza się symbolem (R) oraz określa się w minutach, np. R 60. Im dłuższy czas nośności ogniowej, tym dłuższy czas na ewentualną ewakuację domowników podczas pożaru, tym mniejsze szkody spowodowane ogniem i łatwiejsze ugaszenie go.

ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Negocjacje z sieciami

Uczestnicy szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających pośredni lub bezpośredni kontakt z sieciami handlowymi i nie tylko. Korzyści, po szkoleniu uczestnicy będą: Potrafili kontrolować emocje. Znali techniki i metody negocjacyjne. Potrafili radzić sobie z konfliktem i oporem drugiej stron... » więcej

Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym

Korzyści dla uczestników szkolenia Zdobycie umiejętności w zakresie: Sposobów zabezpieczenia zobowiązań ułatwiających ich egzekwowanie. Posługiwania się wekslem w obrocie. Zgodnego z prawem i skutecznego przyjmowania oraz wystawiania weksli. Unikania zagrożeń związanych z wystawianiem weksli. Unikania błędów w wystawianiu i poręczaniu weksli. Cele szkolenia Zaznajomi... » więcej

Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe

Szkolenie uczy jak przygotować i przeprowadzić dobrą prezentację. Cele szkolenia Celem szkolenia jest doskonalenie osobistego stylu prezentowania oraz nabycie umiejętności przygotowywania i prowadzenia profesjonalnej prezentacji przed małym i dużym audytorium. Wiedza i narzędzia... » więcej

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych

Zakres szkolenia Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemów technicznych: Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemu; Wybór elementów systemu podlegających utrzymaniu; Wybór sposobu utrzymania - działania zapobiegawcze i naprawy; Organizacja utrzymania systemu; Kompleksowe produktywne utrzy... » więcej

Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: Menadżerowie i kadra zarządzająca wszystkich szczebli; Specjaliści działów PR; Kadra rozwojowa. Cele szkolenia: nauka praktycznego zastosowania technik twórczego myślenia w ramach organizacji biznesowej, dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi umożliwiających kreatywne działanie, poszukiwanie nowych rozwiązań w organizacji biznesowej i od... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konferencje - ośrodki szkoleniowe

szkolenia ślesin, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, konferencje, szkolenia konin, sale szkoleniowe, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, hotel mikorzyn, hotel konin, szkolenia zamknięte, szkolenia mikorzyn, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia otwarte,szkolenia

szkolenie dla firmy

Szkolenie: Sposoby efektywnej sprzedaży

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu sprzedaży i pozyskanie nowych klientów w czasach, gdy na rynku działa konkurencja nie jest łatwym zadaniem. Zyski firmy w głównej mierze zależą od wiedzy i umiejętności sprzedawców. Dzięki naszemu szkoleniu poznają Państwo argumenty jakie należy użyć, aby osłabić działania konkurencji, jak przekonać klienta do oferowanego produktu, jak wynegocjować najlepsze warunki sprzedaży oraz jak zwiększyć efektywność pracy działu handlowego.

Program szkolenia

 • Poszukiwanie klientów jako pierwszy etap procesu sprzedaży: metody poszukiwania nowych klientów, cykl zysku, budowa lejka sprzedaży.
 • Techniki sprzedaży: projektowanie oferty handlowej, planowanie rozmów handlowych, sposób dotarcia do klienta, rodzaje technik sprzedaży.
 • Sztuka sprzedawania: typy klientów i techniki ich obsługi, charakterystyka zawodu handlowca, strategia obsługi poszczególnych typów klientów.
 • Pozostałe etapy procesu sprzedaży: pierwsza prezentacja, argumentacja i demonstracja, zastrzeżenia klienta, metody radzenia sobie z zastrzeżeniami, zamknięcie procesu sprzedaży.
 • Elementy wspierające obsługę klienta: promocja sprzedaży, reklama.

Metodologia szkolenia

Praca grupowa i indywidualna, mini wykład, warsztaty, case study i symulacje.

Szkolenie: Wartościowanie pracy

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstaw pod opracowanie zakładowej metody wartościowania pracy, na podstawie której zbudowany byłby motywujący system wynagrodzeń. Uczestnicy zapoznani zostaną z najlepszymi praktykami w tym zakresie.

Profil uczestników szkolenia

Szkolenie dedykowane osobom zajmującym się organizacją pracy w przedsiębiorstwach oraz tworzącym zakładowy systemy wynagrodzeń. Swoim zakresem szkolenie obejmuje zagadnienia teoretyczne i ćwiczenia praktyczne związane z wartościowaniem stanowisk pracy.

Korzyści dla uczestników szkolenia

Umiejętności wyboru, adaptacji do własnych warunków i wykorzystania poznanych metod wykorzystywanych na poszczególnych etapach wartościowania pracy. Umiejętności związane z przygotowaniem i realizacją procesu wartościowania stanowisk pracy.

Program szkolenia

 • Uniwersalne metody wartościowania pracy.
 • Podstawowe informacje na temat metod wartościowania pracy.
 • Pojęcie i kryteria wartościowania pracy.
 • Tok postępowania analitycznego wartościowania pracy.
 • Przykładowe wzorcowe metody wartościowania pracy: Metody wartościowania prac produkcyjnych. Metody wartościowania prac biurowych i kierowniczych.
 • Przykłady praktyczne zastosowania metod wartościowania pracy.
 • Dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Metodologia szkolenia

Wykład, ćwiczenia praktyczne dotyczące przygotowania i realizacji wartościowania stanowisk pracy w oparciu o przedstawiane metody, dyskusja końcowa.

ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia dla firm

Księgi wieczyste - są szczególnego rodzaju urzędowymi rejestrami publicznymi. Prowadzi się je w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Zgodnie ze swoją nazwą, są one księgami w powszechnym tego słowa znaczeniu, jednak mogą być prowadzone również przy zastosowaniu systemu informatycznego opartego na programie komputerowym.

finanse, szkolenie dla firmy

Blokada środków na rachunku bankowym - jest to sposób zabezpieczenia przez bank wierzytelności (np. kredytu, linii kredytowej), polegający na upoważnieniu banku do zablokowania całości środków na rachunku lub jego części w określonej wysokości. Środki te mogą służyć pokryciu powstałej wierzytelności (np. w przypadku braku spłaty kredytu) lub zostać odblokowane po spłaceniu kredytu.

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów na rynku europejskim (średnia z ofert 60 banków), która jest ustalana o godzinie 11:00 czasu w Brukseli. Stopa procentowa EURIBOR jest stosowana głównie dla określenia kredytów denominowanych w walutach EUR.

oferta szkolenia dla firm, ubezpieczenia

lokal - wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia, użytkowane przez Ubezpieczonego w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

szkolenie dla firmy, budowlane

Bryła budynku - czyli ściany zewnętrzne i dach. Jej częścią są także tarasy, balkony i okna. Im prostsza bryła z mniejszą ilością wykuszy, lukarn, itp., tym mniejsze straty ciepła w budynku.

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2018

Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. szkolenia zamknięte, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel ślesin, sale szkoleniowe konin, konferencje, szkolenia konin, hotel konin,szkolenia, sale szkoleniowe, sale konferencyjne, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn