Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. szkolenia otwarte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia ślesin, sale konferencyjne, szkolenia konin, szkolenia mikorzyn,szkolenia, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, konferencje, szkolenia dla firm, sale szkoleniowe, hotel konin, szkolenia zamknięte, hotel ślesin

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

szkolenie

Szkolenie

Zachęć pracownika do wyszukiwania szkoleń, które go interesują i są współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny. Pozwalając mu na rozwój i realizację własnych aspiracji, zapewnisz swojej firmie lojalnego pracownika, który poczuje się doceniony, a tym samym bardziej zmotywowany do pracy. Dzięki temu z większym zaangażowaniem będzie podchodził do realizacji zadań, co przełoży się na skuteczniejsze osiąganie celów firmowych.

Umiejętności specjalistyczne

to takie, które są specyficzne dla danego zawodu i niezbędne do wykonywania zadań specjalistycznych na danym stanowisku.

finanse, oferta szkolenia dla firm

Bankowy tytuł egzekucyjny - dokument wystawiony przez bank, w formie oświadczenia, stwierdzający istnienie wymagalnej należności klienta wobec banku. Po nadaniu przez sąd tytułu natychmiastowej wykonalności, staje się podstawą do egzekucji komorniczej.

ubezpieczenia, oferta szkoleniowa

Auto Casco - dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych wraz z wyposażeniem od kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.

szkolenie dla firmy, budowlane

Osiadanie gruntu - Powolny ruch gruntu zachodzący pod wpływem ciężaru postawionego domu, w wyniku którego powierzchnia terenu ulega obniżeniu. Grunt sypki osiada do kilku miesięcy po wybudowaniu domu, spoisty (gliny i iły) do pięciu lat lub dłużej. Nierównomierne osiadanie gruntu to m.in. częsta przyczyna pękania ścian.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: Menadżerowie i kadra zarządzająca wszystkich szczebli; Specjaliści działów PR; Kadra rozwojowa. Cele szkolenia: nauka praktycznego zastosowania technik twórczego myślenia w ramach organizacji biznesowej, dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi umożliwiających kreatywne działanie,... » więcej

Szkolenie: Negocjacje z sieciami

Uczestnicy szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających pośredni lub bezpośredni kontakt z sieciami handlowymi i nie tylko. Korzyści, po szkoleniu uczestnicy będą: Potrafili kontrolować emocje. Znali techniki i metody negocjacyjne. Potrafili radzić sobie z konfliktem i oporem drugiej strony. Potrafili właściwie rozwiąz... » więcej

Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym

Korzyści dla uczestników szkolenia Zdobycie umiejętności w zakresie: Sposobów zabezpieczenia zobowiązań ułatwiających ich egzekwowanie. Posługiwania się wekslem w obrocie. Zgodnego z prawem i skutecznego przyjmowania oraz wystawiania weksli. Unikania zagrożeń związanych z wystawianiem weksli. Unikania błędów... » więcej

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych

Zakres szkolenia Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemów technicznych: Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemu; Wybór elementów systemu podlegających utrzymaniu; Wybór sposobu utrzymania - działania zapobiegawcze i naprawy; Organizacja utrzymania systemu;... » więcej

Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe

Szkolenie uczy jak przygotować i przeprowadzić dobrą prezentację. Cele szkolenia Celem szkolenia jest doskonalenie osobistego stylu prezentowania oraz nabycie umiejętności przygotowywania i prowadzenia profesjonalnej prezentacji przed małym i dużym ... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konferencje - ośrodki szkoleniowe

szkolenia konin, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia dla firm,szkolenia, szkolenia mikorzyn, sale szkoleniowe, sale konferencyjne, szkolenia ślesin, konferencje, hotel konin, hotel ślesin, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe konin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia otwarte

oferta szkoleń

Szkolenie: Rachunkowość w małych firmach

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji w małej firmie. Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy jako księgowi w małej firmie.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób chcących pracować jako księgowi oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zakres szkolenia: Formy prawne działalności gospodarczej. Ogólne zasady ewidencji księgowej w małej firmie. Pojęcie i przepisy regulujące działalność gospodarczą. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.

Metody szkolenia: Wykłady i ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie: Reklamacja i sposoby radzenia sobie z trudnym klientem

Na szkoleniu nauczymy Cię współpracy z trudnym klientem zgodnie z zasadami asertwyności tak, aby każdy kontakt reklamacyjny był w pełni profesjonalny i satysfakcjonujący dla obu stron zgodnie z obowiązującymi standardami. Szkolenie odpowie na pytania: Jak wykorzystać reklamację na korzyść firmy, którą reprezentujesz? Czy klient, który reklamuje to wierny klient? Czym jest reklamacja?

Szkolenie doskonalenia zawodowego dla pracowników recepcji

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania recepcją poprzez doskonalenie umiejętności obsługi gościa, zapoznanie się z uwarunkowaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych, wyrobienie poczucia etyki i estetyki zawodowej, poznanie zasad właściwej organizacji pracy i technik pracy. Szkolenie ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników recepcji w obiektach hotelarskich.

Program szkolenia

 • Podstawy prawne dotyczące pracy w recepcji w zakładzie hotelarskim.
 • Psychologiczne aspekty obsługi gości hotelowych.
 • Podstawowa rola i obowiązki pracowników recepcji.
 • Praca w recepcji, a standardy obsługi gości.
 • Rezerwacja realizowana przez recepcję i prowadzenie dokumentacji.
 • Profesjonalna obsługa klienta przez telefon.

Metodyka szkolenia

Warsztaty, ćwiczenia, scenki rodzajowe, wykład, prezentacja, konwersatorium.

polecane ośrodki szkoleniowe

prawo, szkolenia otwarte

Świadectwo energetyczne - Z uwagi na fakt, iż obowiązek zapewnienia świadectwa energetycznego spoczywa na inwestorze, właścicielu lub zarządcy budynku, to właśnie oni są zobowiązani do poniesienia kosztów sporządzenia tego dokumentu. Koszty te nie są określone w ustawie i są uzależnione od cen rynkowych, wielkości danego budynku, jego wieku oraz nakładu pracy i użytego do sporządzenia świadectwa sprzętu. Ceny świadectw energetycznych dla jednego mieszkania kształtują się w granicach 1 tys. zł, natomiast w przypadku dużych obiektów o powierzchni użytkowej przekraczającej 1 tys. m2 nawet od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

finanse, oferta szkoleń

Lokata terminowa - w przypadku lokaty terminowej, klient zobowiązuje się do nie podejmowania środków z banku przez określony czas, po którym bank zwraca klientowi kwotę podstawową wraz z odsetkami. Podjęcie środków przed terminem powoduje, że klient banku ponosi konsekwencje karne, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

Transakcje bezgotówkowe - Transakcje bezgotówkowe to transakcje polegające na regulowaniu należności za pomocą karty za dokonane zakupy. Od transakcji bezgotówkowych kartą zwyczajowo nie są pobierane prowizje.

oferty szkoleniowe dla firm, ubezpieczenia

budowla - następujące obiekty budowlane:

 • ogrodzenie posesji wraz z bramą, otwieraną ręcznie lub sterowaniem radiowym i jej wyposażeniem instalacyjnym,
 • nawierzchnie placów i podjazdów,
 • wiata,
 • szopa,
 • szambo,
 • przydomowa oczyszczalnia ścieków,
 • przydomowy zbiornik na gaz,
 • niewielkie obiekty służące dekoracji, rekreacji lub utrzymaniu porządku, w szczególności: posągi, grille murowane, fontanny, baseny, pergole, altany, piaskownice, śmietniki,
 • instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji.

szkolenia otwarte, budowlane

Osiadanie gruntu - Powolny ruch gruntu zachodzący pod wpływem ciężaru postawionego domu, w wyniku którego powierzchnia terenu ulega obniżeniu. Grunt sypki osiada do kilku miesięcy po wybudowaniu domu, spoisty (gliny i iły) do pięciu lat lub dłużej. Nierównomierne osiadanie gruntu to m.in. częsta przyczyna pękania ścian.

Dylatacja - Szczelina celowo utworzona w budynku lub w jego elemencie. Inaczej wolna przestrzeń potrzebna do swobodnego przemieszczania się elementów budynku pod wpływem pęcznienia lub kurczenia się, czy tzw. osiadania budynku. Brak szczelin dylatacyjnych może w skrajnych przypadkach spowodować trwałe uszkodzenie materiałów.

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. szkolenia mikorzyn, szkolenia konin, sale szkoleniowe konin,szkolenia, hotel mikorzyn, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, szkolenia otwarte, hotel ślesin, sale szkoleniowe ślesin, szkolenia dla firm, sale konferencyjne, konferencje, sale szkoleniowe, szkolenia ślesin, szkolenia zamknięte