Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. szkolenia dla firm, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia zamknięte, szkolenia otwarte, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, sale konferencyjne, szkolenia ślesin,szkolenia, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, sale szkoleniowe, hotel mikorzyn, hotel ślesin, konferencje

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

oferta szkoleniowa

Konsultacja

zasięganie opinii u specjalisty lub rzeczoznawcy.

finanse, oferty szkoleniowe dla firm

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania - RRSO to wyrażony w procentach koszt całkowity kredytu wraz z odsetkami, prowizją, ubezpieczeniem kredytu i innymi opłatami. RRSO jest wyliczana indywidualnie dla każdego kredytu w zależności od kwoty, czasu spłaty oraz innych kosztów.

ubezpieczenia, oferta szkoleniowa

Sedan - rodzaj zamkniętego nadwozia samochodu osobowego, z wyraźnie oddzielonym przedziałem silnikowym i bagażowym.

szkolenie zamknięte, budowlane

Grupy wysokości budynków -

 • niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 • średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 • wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,
 • wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu.

wybrane ośrodki szkoleniowe

Hotel Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy

sale szkoleniowe mikorzyn

Hotel Ośrodek Szkoleniowy oferuje sale konferencyjne, sale szkoleniowe, sale biznesowe, sale bankietowe. Organizuje również przyjęcia weselne i okolicznościowe.

Hotel Ośrodek Szkoleniowy położony jest przy trasie Konin - Mikorzyn - Ślesin, otoczony jest lasem dębowym i jeziorami mikorzyn - ślesin, które wchodzącego w skład wielkopolskiego szlaku wodnego. Brak zabudowań w sąsiedztwie, dużo zieleni i wody sprawia, że jest idealnym miejscem na organizowanie szkoleń i konferencji, wyjazdów integracyjnych i motywacyjnych połączonych ze szkoleniami oraz organizowanie imprez firmowych.

Ośrodek Szkoleniowy jest monitorowany, posiada parking oraz dostęp do bezprzewodowego Internetu. Ponadto na terenie Ośrodka Szkoleniowego znajduje port jachtowy, plaża, pomosty wędkarskie, sprzęt wodno-rekreacyjny, bilard oraz pełne i nowoczesne zaplecze hotelowo - turystyczno - gastronomiczne.

Wąsosze, 62-561 Ślesin k/Konina

Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe

Szkolenie uczy jak przygotować i przeprowadzić dobrą prezentację. Cele szkolenia Celem szkolenia jest doskonalenie osobistego stylu prezentowania oraz nabycie umiejętności przygotowywania i prowadzenia profesjonalnej prezentacji przed małym i dużym audytorium. Wiedza i narzędzia proponowane na szkoleniu pozwalają stworzyć prezentacje, które: angażują audytorium, wzbu... » więcej

Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu

Uczestnicy szkolenia: Menadżerowie i kadra zarządzająca wszystkich szczebli; Specjaliści działów PR; Kadra rozwojowa. Cele szkolenia: nauka praktycznego zastosowania technik twórczego myślenia w ramach organizacji biznesowej, dostarczenie uczestnikom konkretnych narzędzi umożliwiających kreatywne działanie,... » więcej

Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych

Zakres szkolenia Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemów technicznych: Podstawowe decyzje w planowaniu utrzymania systemu; Wybór elementów systemu podlegających utrzymaniu; Wybór sposobu utrzymania - działania zapobiegawcze i naprawy; O... » więcej

Szkolenie: Negocjacje z sieciami

Uczestnicy szkolenia Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób mających pośredni lub bezpośredni kontakt z sieciami handlowymi i nie tylko. Korzyści, po szkoleniu uczestnicy będą: Potrafili kontrolować emocje. Znali techniki i metody negocjacyjne... » więcej

Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym

Korzyści dla uczestników szkolenia Zdobycie umiejętności w zakresie: Sposobów zabezpieczenia zobowiązań ułatwiających ich egzekwowanie. Posługiwania się wekslem w obrocie. Zgodnego z prawem i skutecznego przyjmowania oraz wystawiania weksli. Unikania zagrożeń związanych z wystawianiem weksli. Unikania błędów w wystawianiu i poręczaniu weksli. Cele szkolenia Zaznajomienie z zastosowaniami i funkcj... » więcej

sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia konferencje - ośrodki szkoleniowe

szkolenia dla firm, hotel mikorzyn, hotel ślesin, szkolenia konin, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe, szkolenia otwarte, konferencje, sale szkoleniowe mikorzyn, hotel konin, sale szkoleniowe ślesin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe konin, szkolenia mikorzyn, szkolenia ślesin,szkolenia

szkolenia dla firm

Szkolenie: Twórcze rozwiązywanie problemów

W trakcie szkolenia nauczymy Cię jak sobie radzić z krytyką i atakiem, oporem, który blokuje generowanie pomysłów. W trakcie szkolenia uczymy rozwiązywania problemów poprzez uruchomienie nowych idei, kreatywności, nowych wizji. Poznasz techniki twórczego myślenia w zespole oraz drogi do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów prowadzących do zyskania przewagi na rynku konkurencyjnym.

Szkolenie: Zarządzanie zmianą organizacyjną

Cel szkolenia

Na szkoleniu uczestnicy poznają kluczowe elementy, od których zależy sukces wprowadzenia zmian oraz narzędzia pozwalające na efektywne monitorowanie stopnia ich wdrożenia. Szklenie przygotuje uczestników do skutecznego i długotrwałego wprowadzenia głębokich zmian organizacyjnych związanych ze zmianami systemu produkcyjnego lub podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.

Program szkolenia

 • Stworzenie zespołu promującego wprowadzenie zmian: zasady zarządzania projektem, podział ról i obowiązków, struktura i organizacja zespołu.
 • Monitorowanie zmian: wyznaczenie wskaźników efektywności zmian.
 • Nowa jakość managementu: podział ról i obowiązków, rola lidera, zmiany kultury organizacyjnej.
 • Zmiana systemu produkcyjnego: standaryzacja, zmiana organizacji gniazd produkcyjnych, zasady mapowania procesów, wprowadzenie systemu, analiza zmian.
 • Specyficzne wymagania organizacyjne w firmie: przygotowanie organizacji na wprowadzenie zmian, analiza strategiczna zmian organizacyjnych, sporządzenie szczegółowego planu działań, korzyści z wprowadzenia zmian.

Metody szkoleniowe

Wykłady, prezentacje interaktywne, warsztaty, analiza case study, ćwiczenia grupowe.

Szkolenie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom niezbędnej wiedzy z zakresu odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Szkolenie oparte na obowiązujących przepisach.

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie skierowane do osób pracujących w firmach z działów kadr i płac.

Zakres szkolenia

 • Czym jest ubezpieczenie zdrowotne.
 • Zmiany w obowiązkach płatników składek.
 • Ubezpieczenie zdrowotne a chorobowe.
 • Zbieg tytułów do ubezpieczenia.
 • Podstawa wymiaru składki.
 • Wysokość składki.
 • Przekazywanie zestawienia składek.

ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe

prawo, szkolenie

Świadectwo energetyczne - Z uwagi na fakt, iż obowiązek zapewnienia świadectwa energetycznego spoczywa na inwestorze, właścicielu lub zarządcy budynku, to właśnie oni są zobowiązani do poniesienia kosztów sporządzenia tego dokumentu. Koszty te nie są określone w ustawie i są uzależnione od cen rynkowych, wielkości danego budynku, jego wieku oraz nakładu pracy i użytego do sporządzenia świadectwa sprzętu. Ceny świadectw energetycznych dla jednego mieszkania kształtują się w granicach 1 tys. zł, natomiast w przypadku dużych obiektów o powierzchni użytkowej przekraczającej 1 tys. m2 nawet od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Samowola budowlana - opłata legalizacyjna - Obliczanie opłaty dla domu jednorodzinnego.
Obliczając opłatę legalizacyjną dla domu jednorodzinnego ustalamy, że współczynnik (k) dla tej kategorii obiektów wynosi 2, a współczynnik wielkości obiektu (w) wynosi 1. Po przemnożeniu tych liczb osiągniemy następujący wynik: 50 (podwyższenie stawki opłaty) x 500 (podstawowa stawka opłaty) x 2 (współczynnik k) x 1 (współczynnik w) = 50 tys. zł.

finanse, szkolenia zamknięte

kredyt refinansowany - Kredyt konsolidacyjny z zasady spłaca klika zobowiązań jednocześnie i daje jedną niższą ratę. Jest to refinansowanie kilku kredytów jednocześnie. Kredyt refinansowy udzielany jest z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego wcześniej konkretnego kredytu. Dotyczy to zwłaszcza kredytów hipotecznych. Na konkurencyjnym rynki banki oferują coraz lepsze warunki kredytu dla nowych kredytobiorców. Jeśli więc bank nie chce przystąpić do negocjacji, zawsze warto sprawdzić możliwość zamiany droższego kredytu na tańszy w innym banku.

szkolenia, ubezpieczenia

akty terroryzmu - wszelkiego rodzaju działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych.

piorun - bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezsporne ślady tego zdarzenia.

szkolenia, budowlane

Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - to przeciętny koszt budowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, ogłaszany w drodze obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy © 2017

Szkolenie: Negocjacje z sieciami. Szkolenie: Kreatywność w pracy menadżera i zespołu. Szkolenie: Weksel w obrocie gospodarczym. Szkolenie: Profesjonalne prezentacje biznesowe. Szkolenie: Logistyka utrzymania systemów technicznych. sale szkoleniowe, szkolenia dla firm, hotel konin, sale konferencyjne, sale szkoleniowe mikorzyn, szkolenia zamknięte, sale szkoleniowe konin, szkolenia konin, sale szkoleniowe ślesin, hotel mikorzyn, szkolenia ślesin, hotel ślesin, szkolenia mikorzyn,szkolenia, konferencje, szkolenia otwarte